Proceduri pentru recurs

Procedura de recurs


Cererile trebuie să fie făcute în numele candidaților sau a institutelor prin intermediul reprezentantului Anglia, sau, după caz​​, prin intermediul şefului Centrului, în termen de 28 de zile de când foaia de rezultate este emisă. O cerere nu se poate face direct la oficiu, de un candidat individual. Reprezentanții Anglia sau Directori de Centre trebuie să efectueze cererile lor prin Formularul de Cerere. Formularul poate fi fotocopiat sau scanat. Acesta poate fi, de asemenea, obținut prin e-mail sau poștă, la biroul Anglia Examinations. Un apel poate fi cerut fie pentru verificarea administraţiei, fie pentru re-evaluare a documentului de examinare.

O taxă fixă se plătește atunci când se face o cerere pentru o re-evaluare. Această taxă se returnează dacă rezultatul examinării este schimbat ca urmare a recursului. Vezi Manualul Administratorului, pentru mai multe detalii .

Candidații trebuie să ţină cont că rezultatele sunt puțin probabil să se schimbe, pentru că, cazurile limită sunt supuse la o nouă moderare.

Panoul de Anchetă este compus din Examinatorul Șef, Examinatorul Principal, un Moderator al Corectării, un membru al echipei de administrare și un membru independent. Nu sunt necesari toți membrii pentru fiecare anchetă.

Odată ce o cerere a fost făcută, următoarele proceduri sunt urmate:

Confirmarea anchetei va fi trimisă la centrul care face ancheta, împreună cu perioada în care ancheta va fi considerată.
O verificare administrativă va fi efectuată de către personalul din Anglia Examinations . O verificare administrativă va implica: o verificare pentru a se asigura că corectarea a fost efectuată în mod corect; o verificare că au fost corectate toate secțiunile; și că nota finală a fost calculată în mod corespunzător.
În cazul în care o re-corectare a fost cerută, lucrarea va fi copiată și corectată separat de către 2 membri a comisiei de anchetă. Odată ce documentele de examinare au fost re-corectate , o nota finală este decisă . În cazul rar în care există o discrepanță mare, consultarea va avea loc între cei 3 membri al grupului (inclusiv un membru independent) . Decizia finală depinde de Examinatorul Șef .
Rezultatul complesiv al anchetei va fi acordarea unei note mai mare,egală sau mai mică.
Notificare oficială, pentru orice anchetă, va fi transmisă reprezentantului Anglia sau Șefului Centrului, odată ce s-a ajuns la o decizie. O foaie de rezultate revizuită va fi, de asemenea, eliberată.
În cazul în care a fost deja emis un certificat, un certificat revizuit va fi emis doar când certificatul original a fost returnat.

O copie a documentului poate fi cerută, cu o taxă suplimentară, după ce procedura de cercetare de mai sus a fost urmată.

Un apel privind decizia de anchetă se poate face în termen de 7 zile

În cazul în care rezultatul unei anchete aduce în discuție corectitudinea altor rezultate, atunci acțiuni vor fi luate după cum se consideră necesar pentru a proteja interesele candidaților, integritatea rezultatelor finale și integritatea Cadrului Național al Calificărilor.

În cazul în care rezultatele unui recurs aduc în discuție validitatea sau acuratețea unui număr mare de candidați, se va efectua o revizuire completă a tuturor candidaţiilor împlicaţi.

În cazul în care sunt implicaţe un număr foarte mare de documente, moderatorii de corectare și corectorii asistenți sunt rechemați pentru o re-corectare completă, in-house, a oricărui set complet, secțiune sau serie de documente, care sunt considerate în nevoie de o analiză detaliată.

În cazul în care sunt implicate un număr mai mic de lucrări, moderatorii de corectare vor efectua numai re-corectarea.

O reuniune a tuturor membrilor Anglia, implicați în atribuirea gradelor, este convocată pentru a face o hotărâre definitivă.

Gradele vor fi ajustate ţinând cont de noile informații.

În cazul în care au fost deja emise foi de rezultate, acestea vor fi rechemate și re-emise cu noile rezultate.

Un raport a tuturor anchetelor este realizat anual și este disponibil la cerere.