Instrucţiuni pentru invigilator

Instrucțiuni pentru supraveghetori


Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni și asigurați-vă că le înțelegeți.

La fel de bine precum cu aceste instrucțiuni, trebuie să vă familiarizați cu Instrucțiunile Centrului pentru Desfășurarea Examinărilor, Rezumatul de Cerințe ale Centrului și Instrucțiunile pentru Candidați, care sunt toate disponibile în Manualul Administratorului.

Toți supraveghetorii trebuie să ajungă la sala de examen nu mai târziu de 30 de minute înainte de ora de începere ce a fost publicată.

Pe durata examinării, un supraveghetor nu trebuie să se angajeze în nici o altă activitate.

Nu puteți fi singurul supraveghetor sau supraveghetor șef, dacă sunteți rudă cu un candidat sau un profesor care a pregătit candidații pentru examen.

Înainte de Examinare

Asigurați-vă că camera de examinare este amenajată cum este prevăzut în Rezumatul de Cerințe ale Centrelor. Dacă nu sunteți mulțumit de faptul cum criteriile sunt îndeplinite de către supraveghetori, vă rugăm să contactați imediat Reprezentantul dumneavoastră Anglia.

Deschideți pachetul de examinare. Acesta ar trebui să conțină o hârtie întrebare / răspuns pentru fiecare candidat; bandă / CD pentru o examinare de ascultare; foi de raspuns suplimentare; o foaie de prezență; o foaie cu orice informații suplimentare; un plic pentru returnarea documentelor de întrebare / răspuns și foaia de prezență.

Daca se consideră că a avut loc o breşă în securitate, a se contacta imediat raprezentatul dumneavoastră

Partea din față a hârtiei de examinare oferă detali despre toate materialele ce candidaţii pot avea în posesia lor. Orice dispoziții speciale vor fi detaliate în fișa de informații suplimentare.

Documentele de examinare vor trebui să fie plasate cu fața în sus pe birouri, înainte ca candidații să intre în sală.

Candidații trebuie să fie admiși în sala de examen cu nu mai mult de 15 minute înainte de ora de începere programată.

Candidații ar trebui să intre în cameră în tăcere, aducând cu ei numai materiale permise în timpul examenului. Orice genţi și alte materiale trebuie să fie lăsate afară sau în partea din spate sau din față a camerei, înafara îndemânei candidaților și la vederea supraveghetorilor.

Candidaților trebuie să li se reamintească faptul că aceştea sunt sub conformitatea cu reglementările de examinare Anglia Examinations de când intră în cameră, până la părăsirea sau până când TOATE documentele au fost colectate.

Candidaților, trebuie să li se reamintească faptul că ei nu trebuie să fie în posesia unor materiale sau de echipamente neautorizate, inclusiv dicționare, notițe, calculatoare, telefoane mobile sau orice alt dispozitiv de comunicare.

Ceea ce urmează este un script sugerat pentru a se citi candidaților:

“Acum sunteți supuși reglementărilor de examinare ale Anglia Examinations. Numai materialele listate pe partea din față a hârtiei de examinare sunt permise în sala de examen. Nici un alt material nu este permis. Dacă se constată că aveți orice alt material, chiar dacă nu intenționați să-l folositi, atunci sunteți în încălcare a reglementărilor de examinare și veți fi raportat la Anglia Examinations. Practica normală în aceste condiții este de a vă descalifica din concurs. Verificați acum că nu sunteți în posesia  oricărei materiale neautorizate, cum ar fi note, cărți, dicționare, calculatoare, telefoane mobile sau orice alt dispozitiv de comunicare. Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sunt oprite. Vă rugăm să predați acum orice obiect neautorizat pe care îl aveți. Verificați dacă aveți hârtia de examinare corectă, pe birou, în fata dumneavoastră. Completați detaliile personale pe partea din față a hârtiei. Așezați documentul de identitate pe biroul dvs., astfel încât supraveghetori să vă poată verifica în timpul examinării, fără a vă perturba. Toate răspunsurile trebuie să fie scrise doar cu pixul. A nu se folosi creioane, cu excepția cazului în care se colorează. Nu puteți comunica în nici mod, cu un alt candidat. Dacă aveți nevoie de orice ajutor, ridicați mâna și un supraveghetor va veni și vă va ajuta. Nici o explicație nu poate fi dată referitor sensul întrebării. Nu puteți să părăsiți camera în prima jumătate de oră a examenului. Vi se va spune atunci când aveți 10 de minute rămase, din examinare. În timpul acestor ultimele 10 minute, trebuie să rămâneți în cameră. Examenul durează ….. ore, și se va încheia la ….. Baftă. Puteți începe să scrieți. ”

În timpul Examinării

Completați Foaia de Prezență, cu verificarea faptului că fiecare identificare a candidatului este corectă.

Permiteți accesul candidaților întârziați, la sala de examen, doar în prima jumătate de oră a examenului.

Asigurați-vă că elevii nu comunică unul cu celălalt.

Nu dați nici o informație candidaților cu privire la sensul, sau cum să răspundă la o întrebare; sau erori suspecte în test.

Asigurați-vă că nici un candidat nu părăsește camera în prima jumătate de oră sau ultimele 10 minute ale examenului.

Asigurați-vă că, în cazul în care un elev parasește camera temporar, este supravegheat de un membru al personalului (de preferință de același sex).

Asigurați-vă că nici o hârtie de examinare nu este scoasă din camera.

Instruiți candidații pentru a se opri din scris și să rămână așezați la sfârșitul examinării. Amintiți candidaților că sunt încă în conformitate cu reglementările de examinare, până când toate documentele au fost colectate și au părăsit sala de examen.

După Examinare

Cereți candidaților să verifice dacă toate informațiile necesare au fost introduse în documentele lor de examinare, inclusiv orice foi de răspuns suplimentare care le-au folosit. În cazul în care au fost utilizate foi suplimentare, ele ar trebui să fie bine fixate pe hârtie de examinare a candidatului.

Colectați toate documentele de examinare înainte ca candidații să părăsească sala.

După ce toate documentele de examinare au fost colectate, spuneți candidaților că sunt liberi să plece.

Verificați dacă toate documentele de examinare se potrivesc cu foaia de prezență, și asamblați documentele de examinare, ca pe foaia de prezență.

După ce sunteți mulțumit de faptul că foile de examinare și foaia de prezență se potrivesc, semnați foaia de prezență. Sigilați-l în plicul furnizat, împreună cu toate documentele de examinare – utilizate și neutilizate.

Completați orice documente suplimentare (Cererile de o Atenție Specială, Raport de urgență etc), conform instrucțiunilor Centrului pentru Desfășurarea de Examene, în consultare cu Reprezentantul Anglia.