Proficiency

Criterii de evaluare

PROFICIENCY Level

Compoziție
C Organizarea conţinutului

(Content organisation)
5 =Paragrafe clare în a organiza lucrarea. Prezenţa unei game largi de conexiuni/conjunctii (whereas, alternatively, likewise, furthermore etc). Elemente de descriere şi discuţie ce prezintă conexiuni logice şi grupare.
4 = Demonstrată abilitate de a organiza testul în paragrafe şi succes în a lega/grupa ideile cu conectivele adecvate la acest nivel.
3 = Demonstrată abilitatea de a organiza testul în paragrafe şi în o succesiune logică a evenimentelor/grupărilor. Probabil nu amândouă.
2 = Ideile nu sunt organizate în nici o succesiune logică a evenimentelor/grupărilor.
1 = Foarte confuz , greu de urmat.
A Acurateţe
(Accuracy)
5 = Greşeli minime a limbajului cerut la nivelul C1. Demonstrează totuşi un control total al limbajului.
4 = Puţine greşeli , dar în ansamblu fluent şi sigur de sine în folosirea limbajului.
3 = Mai multe greşeli de bază ce nu împiedică inteligibiltatea generală.
2 = Greşeli semnificative a limbajului cerut la acest nivel.
1 = Greşeli semnificative peste tot . Incomprehensibil din cauza greşelilor.
R Varietatea vocabularului şi a structuri
(Range of vocabulary and structure)
5 = Folosire competentă a varietăţii limbajului cerut la acest nivel (ex. range of tenses, conditional, inversion, unreal past).
4 = Bun folos al unui limbaj adecvat.
3 = Limbaj adecvat tipului de probe. Chiar daca uneori prea simplu,reuşeşte să convingă cititorul de competenţele candidatului.
2 = Deficit al structurei de bază. Limbaj prea simplu şi repetitiv pentru nivelul C1.
1 = Aproape nici-un exemplu de structură sau vocabular advansat.
A Adecvaţia tonului şi registrului
(Appropriacy of tone and register)
5 = Natural. Folos total adecvat al limbajului şi a stilului.
4 = Limbaj în mare parte adecvat cu una sau două excepţii.
3 = Tentativ de folosire unui ton/registru adecvat.
2 = Tonul/Registrul neadecvate dar ce nu este ofensiv.
1 = Limbaj limitat sau neadecvat ce ar putea fi ofensiv.
T Realizarea probei
(Task completion)
5 = Realizare completă a probei. Fară repetiţie. Efect foarte pozitiv asupra cititorului.
4 = Principalele puncte a probei au fost tratate.
3 = Tentativă de a îndeplini cerinţele.
2 = Cerinţele nu au fost îndeplinite suficient şi/sau prea scurt. Efect negativ asupra cititorului.
1 = Majoritatea cerinţelor nu au fost îndeplinite şi/sau răspunsul nu a fost pertinent cerinţei. Efect foarte negativ asupra cititorului.

 

Range de evaluare pentru probă

GRADE MARKS
Distinction  20 – 25
Merit  16.5 – 19.5
Pass 12.5 – 16
Referred 5 – 12
Ungraded 0 – 4.5

 

Secțiune W2

A se scrie o scrisoare formală (110-130 cuvinte) şi un email informală (cel puţin 80 cuvinte)
N.B. O evaluare generală este oferită ambelor scrisurilor.

C Organizarea şi adecvarea conţinutului
(Content organisation/appropriacy)
5 = Scrisoarea şi email-ul sunt scrise în mod corect şi clar. Bine organizate cu formule de salutare şi încheiere adecvate. Paragrafe clare în scrisoare. Limbajul are un fir logic , cu un folos natural de conexiuni şi de conective şi distincţie clară a tonului de registru în funcţie de receptor.
4 = Clară tentativă de elaborare a scrisorii şi de conexiune/grupare a ideilor. Tonul şi registrul adecvate , posibilă prezenţă de greşeli minore.
3 = Tentativă suficientă şi adecvată în elaborare şi în organizare. Încercare de diferenţiere a registrului.
2 = Fraze ce nu sunt bine organizate/conectate sau neadecvate pentru receptor. Posibil deficit de diferenţiere a registrului. Ar putea fi ofensiv.
1 = Fraze ce nu sunt organizate/deconectate sau complect neadecvate pentru un email informal. Limbaj probabil ofensiv.
0 = Puţină sau inexistentă cunoştinţă a limbii.
A Acurateţe
(Accuracy)
5 = Folos acurat a limbajului de nivel C1. Posibile greşeli minore ce nu împiedică însă inteligibilitatea. Utilizarea corectă a formelor contractate și semnelor de punctuație în limbajul informal.
4 = Nişte greşeli a limbajului cerut la nivelul C1 dar uşor de înţeles.
3 = Mai multe erori a limbajului cerut la nivelul C1 , dar poate fi înţeles.
2 = Greşeli semnificative de limbaj de nivel B2 şi C1 ce impiedică comprehensibilitatea.
1 = Greşeli semnificative peste tot ce împiedică grav comprehensivitatea.
0 = Puţină sau inexistentă cunoştinţă a limbii.
T Realizarea probei şi varietate de limbaj
(Task completion and language range)
5 = Elaborare completă a probei.Bună varietate a limbajului prevăzut pentru nivelul C1..Tentativă de utilizare a unui limbaj de nivel mai avansat,chiar şi cu unele greşeli.Fără repetiţii.
4 = Punctele principale sunt elaborate.Bun folos a limbajului cerut pentru acest nivel.
3 = Tentativă de executare a sarcini.Folos al unei game adecvate de limbaj.
2 = Proba nu este elaborată în mod suficient.Lipsa unelor structure de bază şi limbaj prea simplu pentru C1.
1 = Majoritatea cerintelor nu au fost îndeplinite.Structura şi vocabularul sunt excesiv de simple.
0 = Cerinţele nu au fost îndeplinite.Puţină sau inexistentă cunoştinţe a limbii.

Range de evaluare pentru scrisoare/email informal 

GRADE MARKS
Distinction 12.5 – 15
Merit  10 – 12
Pass  7.5 – 9.5
Referred  4 – 7
Ungraded 0 – 3.5