Critere de evaluare

Writing: critere de evaluare


În această secţiune sunt ilustrate critere de evaluare a probei “Writing” pentru nivelurile Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced, Proficiency şi Masters. Pentru fiecare task prezent( compunere, mesaj, email informal, scrisori formale, email semi-informal) sunt ilustrate în mod detaliat indicatori, descriptori şi scorurile atribuite. Pentru aceeaşi taskuri, sunt ilustrate de asemenea, şi grilele de evaluare cu respectivele intervale de oscilaţie pentru determinarea  unei hotărâri sintetice.