Pratical Bussiness

1business_wÎntr-un context tipic de birou sau loc de muncă, studentul poate:
  • să asculte, să înțeleagă și să înregistreze informații factuale practice, oferite sub forma unui mesaj
  • să facă față cu situații sociale de bază, cum ar fi: a face prezentări, cere / a da permisiunea, arătarea recunoștinței
  • să facă față la metodele de bază ale comunicării moderne de birouri, de exemplu: să scrie un e-mail precis de la informațiile furnizate; să trimită un e-mail de răspuns adecvat la o cerere.

SINTESI DEI COMPITI

Livello Uno

Anglia Practical Business English

Tempo concesso – Un’ ora
Totale punti: 100

Parte 1 Ascoltare un messaggio di segreteria telefonica (3 volte), e completare un modulo.

20 punti

Parte 2 Ascoltare  frasi o domande (2 volte) e scegliere larisposta migliore dalle 3 opzioni a scelta multipla.

20 punti

Parte 3 Leggere una email contenente informationi dettagliate. Scrivere una risposta usando le informationi  e lo schema di email fornite.

30 punti

Parte 4 Leggere due email. Scrivere una risposta alla seconda email utilizzando la prima come modello.

30 punti

 

Contenuto d’esame

Partea Întâi

În această secțiune candidatul aude un mesaj care a fost lăsat pe un telefon de către un vorbitor. Candidatul ascultă mesajul de trei ori. Mesajul conține informații factuale. În întrebarea de pe hârtie există un formular, cu zece goluri, unde lipsesc unele informații. Candidații trebuie să completeze lacunele în formular, din informațiile pe care le aud. Informațiile de obicei includ: date; prețuri; nume ( care pot fi precizate ); numere, cum ar fi numere de telefon; locații; și cuvinte singulare sau fraze, cum ar fi “sales” și “our meeting tomorrow” . Această secțiune este ,de astfel, o testare a capacității candidatului de a înțelege și de a înregistra cu exactitate tipul de informații practice de care el, sau ea, ar trebui să fie în măsură, să se ocupe la locul de muncă, într-un context de birou tipic.

Partea a Doua

În această secțiune, există zece întrebări cu alegere multiplă, cu trei optiuni. Pentru fiecare întrebare, candidatul aude un difuzor care dă un imput sau un prompt. Candidatul aude această intrare de două ori. El sau ea, trebuie apoi să aleagă cel mai bun răspuns de la cele trei date.În această secțiune se testează capacitatea candidatului de a face faţă cu situații sociale de bază la locul de muncă, cum ar fi de a face introduceri, și capacitatea lor de a face conversaţii necesare, de exemplu, între colegi (Do you mind if I open the window? – No, that’s fine) sau colegi și clienți (Come in. Have a seat. – Thanks).

Partea a Treia

În această secțiune candidaților le este dat un e-mail la care trebuie să răspundă folosind detaliile furnizate. Le este prezentat, de asemenea, un scurt text care  conține toate informațiile de care au nevoie pentru a fi în măsură să răspundă la fax. De exemplu, faxul poate conține o serie de întrebări cum ar fi:
1)) When does the conference start?
2) How much does the conference cost?

Informaţiile cerute, data de 30 septembrie 2001 ‘e’ £ 350 ‘ vor fi conţinute în un text scurt înafară de conferinţa. Candidatul va trebui să afle aceste informaţii în text şi să le folosească în răspuns. Această secţie este utilă pentru verificarea capacităţii candidatului de a utiliza o metodă comună de comunicare în mediul de bussines – email- şi pentru a răspunde cu precizie întrebărilor prin datele furnizate.

Partea a Patra

În această secțiune candidaților le sunt date două e-mailuri, pentru a le citi. Unul dintre ele este un răspuns la o cerere de informații. Candidații trebuie să folosească aceasta ca un model pentru propriul lor e-mail. Celălalt este o cerere de informatii deschisă, de exemplu cu privire la prețuri și date de livrare ale unui produs. Candidații trebuie să răspundă la această cerere de informații, cu inventarea de simple detalii practice. Această secțiune testează capacitatea candidatului de a manipula o metodă comună de comunicare în afaceri – e-mail – și de a construi un răspuns plauzibil la o cerere de informații.