Candidații trebuie să susțină fiecare abilitate de limbaj (Reading, Writing, Listening și Speaking)?

Depinde de scopul certificări voastre. Va fi specificat în certificat doar testele de abilitate efectuate. În general, având în vedere, de asemenea, liniile directoare ale Uniunii Europene, o certificare este competă atunci când au fost efectuate toate abilităţiile ale limbajului.