Există o vârstă minimă necesară pentru a susține testul C.I.T.E?

Nu există cerințe minime de vârstă, sau de calificări formale de înscriere, necesare pentru testul C.IT.E. Acesta poate fi susținut de către cadrele didactice care sunt, în prezent, de predare a limbii engleze, sau studenții care sunt în planificare pentru a preda limba, și au dobândit cunoștințe de limbă de clasă și practica prin studiu.