Trebuie candidații să prezinte foaia de notiţe și ciornele de răspunsuri, făcute în timpul examenului?

Foile de notiţe nu trebuie să fie prezentate și nu vor fi luate în considerare în timpul corectării. Cu toate acestea, în cazul în care un candidat a folosit ciorne, pentru a scrie un răspuns final (de exemplu, un eseu), acesta lucru ar trebui să fie specificat, atât pe lucrare și pe răspunsul, în sine. Cereți profesorului dumneavoastră, de a atașa răspunsul la hârtie de testului, după examen, pentru a se evita orice confuzie.