Codul comportamental

Cod de practaci


Examenele Anglia se angajează în consistență și standardizare de:
 1. conținut  testelor
  • numai scriitori de teste calificați și experimentați scriu pentru Anglia
  • scriitoriilor testelor li se dă un manual de instrucțiuni detaliate cu privire la obiectivele de evaluare, forma și conținutul testelor
  •  testele sunt editate și corectate numai de către personalul specialist Anglia
  • profesioniști cu experiență sunt angajați pentru elementele grafice și pentru înregistrările documentelor de ascultare
  • o revizuire periodică a testelor este efectuată de către personalul Anglia și scriitori
 2. proceduri de corectare
  • cheile și schemele de corectare pentru fiecare test sunt pregătite înainte de fiecare sesiune de testare
  • toți corectorii participa la o reuniune  obligatorie la începutul fiecărei sesiuni de corectare
  • criteriile detaliate de evaluare sunt furnizate pe toate testele de scriere
  • lucrările sunt corectate sub supraveghere, în sesiuni de grup in-house
  • moderatori calificați și cu experiență sunt prezenți de-a lungul întregii perioade de corectare
  • ajustări rezonabile sunt facute pentru cheile și schemele de corectare, în timpul unei sesiuni de corectare, în cazul în care moderatorii judecă ei că sunt valabile și corecte
  • cel puțin 10% din lucrări sunt în mod constant moderate pe parcursul sesiunii de corectare pentru a asigura coerența și standardizarea , plus toate documentele la limită vor fi moderate
  • corecturile sunt verificate și înregistrate în sesiuni separate pentru a asigura acuratețea
  • un raport este elaborat de către moderatori, la sfârșitul unei sesiuni de corectare
 3. proceduri de recunoaștere
  • atunci când toate rezultatele sunt disponibile, o întâlnire de moderare este ținută de personalul specializat Anglia şi vor da clasificările finale de atribuire și vor judeca cazurile limită și orice alte probleme care apar, cum ar fi: lucrări identice; nivele neprevazute de eșec la un anumit centru; un număr neobișnuit de mare de corecturi în procentuale superioare; sesizare de lucrări individuale
  • lucrarile individuale vor fi re-corectate și re-verificate, ori, în alt caz, puse la dispoziție pentru inspecție, la cererea sau apelul  profesorului unui candidat sau agent
  • un raport final va fi elaborat de către examinatorul principal, care revizuiește întreaga sesiune și recomandă orice îmbunătățiri necesare în testele sau procedurile de evaluare

Securitate
 • va fi menținută confidențialitatea tuturor lucrărilor
 • toate documentele sunt pe deplin sub drepturi de autor și vor fi consegvenţe penale în caz de imitatii
 • toate documentele vor fi livrate la centrele de examinare prin metode sigure.
 • toate certificatele pentru candidații promovați vor fi produse in-house, cu înregistrări sigure și confidențiale

Eficiența administrativă și flexibilitate
 • agenților le vor fi furnizate termene clare și realiste pentru declararea de intrări, absențe ulterioare și conturile finale
 • rezultatele vor fi publicate nu mai târziu de între șase și nouă săptămâni, după o sesiune de examene
 • orice cereri sau dificultăți ale unui candidat anumit, a agentului sau țării, urmează să fie luate în considerare și tratate în mod serios sau negociate în cazul în care Anglia consideră că acest lucru este adecvat și posibil