Acces şi evaluare corectă

ACCESS AND FAIR ASSESSMENT POLICIES AND PROCEDURES


Anglia Examinations urmează politica de egalitate și diversitate adoptată de College of Chichester. În concordanță cu Disability Discrimination Act (1995) și cu Special Educational Needs and Disability Act (2001), Anglia Examinations nu va discrimina nici o persoană pe motiv de handicap, sau nevoi educaționale speciale.

Pot fii considerate ,dar nu în exclusiv, dizabilităţi sau nevoi speciale:

  • Invaliditate permanentă, cum ar fi vizuală, auditivă sau insuficiență de vorbire;
  • Nevoi educaționale speciale, cum ar fi dislexia;
  • Boală pe termen lung, cum ar fi cancerul sau diabetul;
  • Conditii medicale pe termen scurt, cum ar fi febră glandular
  • Handicap fizic pe termen scurt, cum ar fi membrele fracturate.

Anglia Examinations va face toate eforturile pentru a satisface cerințele oricăror candidați cu nevoi speciale în timpul ședinței de examinare, în scopul de a-i ajuta să înțeleagă ceea ce se cere de la ei, în mod ca aceştia să poate demonstra cunoştiinţele lor a limbii engleze în cele mai bune condiţii. Acest lucru poate fi realizat prin furnizarea unei versiuni modificate a documentului de examinare (de exemplu Braille), prin acorduri administrative (de exemplu, timpul suplimentar), sau scutirea de la anumite secțiuni ale examenului (de exemplu, nici un test de ascultare).

Cererile de Ajustări Rezonabile trebuie să fie depuse la biroul Anglia UK.

Un preaviz de 6 luni trebuie să se acorde pentru cererile de versiuni modificate ale documentelor de examinare (de exemplu Braille, versiuni pentru citirea pe buze). Toate celelalte aplicații pentru Ajustări Rezonabile trebuie să ajungă la Anglia Examinations nu mai târziu de data de înscriere, cu excepția cazurilor de incapacitate temporară de muncă, care devin prezentate după data de înscriere.

Un centru poate face Ajustări Rezonabile doar pentru candidații cu dizabilități permanente, la care s-a acordat aprobarea prealabilă de către Anglia Examinations. Pentru un candidat cu o incapacitate temporară de muncă, cum ar ruptura unu braţ rupt puţin inainte de data examinării, centrele trebuie să contacteze imediat Anglia Examinations pentru a obține autorizația de a face Ajustări Rezonabile. Dacă acest lucru nu este posibil, un centru poate face Ajustări Rezonabile, la discreția lor și în conformitate cu normele de Ajustări Rezonabile. Un raport care conține detaliile cu privire la orice astfel de măsuri luate, precum și motivul pentru care Anglia Examinations nu a fost informat în prealabil, trebuie să fie prezentat imediat după examinare.

Cererile de Ajustări Rezonabile trebuie să fie însoțite de o notă care detaliază tipul de handicap sau tipul de nevoi speciale. Această notă trebuie să fie redată de către un medic autorizat. Această notă trebuie să fie tradusă în limba engleză, în caz contrar nu va fi acceptată.

Diferitele tipuri de prevederi disponibile pentru un candidat care necesită Ajustări Rezonabile, sunt după cum urmează:

1 – Candidații pot necesita timp suplimentar pentru a citi documentele lor, sau scrie răspunsurile lor. Timp suplimentar poate fi acordat pentru astfel de dificultăți, inclusiv dislexie, dificultăți de vedere sau dificultăți de scris.

În mod normal, timp suplimentar de până la 25% va fi acordat. În cazul în care un centru simte că acest lucru nu este suficient și un candidat va necesita mai mult decât atâta, atunci ei ar trebui să indice foarte clar la aplicarea pentru Ajustări Rezonabile.

Unii candidați pot necesita pauze supravegheate în timpul examinării. Acest lucru ar fi potrivit pentru cei care au dificultati de concentrare pentru perioade lungi de timp. Pauzele controlate permise ale unui candidat  pot, sau nu pot, de asemenea, să dispună de timpul suplimentar.

2 – O serie de examinări modificate sunt disponibile. Lucrările cu întrebări pentru Reading / Writing, componentele de Listening și teste de Speaking pot fi modificate pentru a da candidatului posibilitatea de a efectua atingerea potențialului său, indiferent de circumstanțe.

Documente cu întrebări, modificate - Candidații cu dificultăți vizuale severe pot necesita lucrări de Reading / Writing modificate. Anglia Examinations are prevederi aici, pentru  a oferi acest serviciu. Când se face acest lucru, am putea solicita ajutorul unor organizaţii externe care au o calificare de specialitate în acest domeniu.

Versiunile Braille de teste cu întrebări pot fi furnizate pentru majoritatea examenelor. Lucrările Braille pot avea conținut modificat, în special acele lucrări care conțin o mulțime de elemente grafice. În cazul în care sunt necesare lucrări Braille, vă rugăm să precizați dacă acestea sunt necesare sub forma de Braille contractat sau non-contractat.

Pentru candidații cu deficiențe de vedere, pot fi furnizate, de obicei, o versiune pentru tipar extinsă a documentelor cu întrebări.

Componente de ascultare, modificate -Candidații pot necesita o componentă de ascultare modificată, din cauza dificultăților de auz, probleme de vedere sau dificultăți în scrierea de răspunsuri.

Componente de ascultare modificate pentru candidații cu dificultăți de auz vor varia în funcție de gravitatea dificultăţii. Pentru unii candidați, amplificarea prin căști, sau alte aparate auditive, poate fi satisfăcătoare. Pentru unii candidați, o versiune extinsă a testului de ascultare, în cazul în care un supraveghetor are instrucțiuni pentru a întrerupe testul, pentru a da timp candidatului de a asimila ceea ce a auzit, poate fi satisfăcătoare. În cazul în care deprecierea este mai severă și candidați sunt capabili să citească pe buze, în limba engleză, o versiune de citire pe buze a componentei de ascultare poate fi furnizată, de obicei și poate fi satisfăcătoare.

Pot fi furnizate componente de ascultare modificate pentru candidații cu dificultăți vizuale. Pot fi furnizate copii ale lucrării de examen, în Braille sau tipar extins. O versiune extinsă a testului de ascultare, în cazul în care un supraveghetor are instrucțiuni pentru a întrerupe, poate fi , de asemenea, adecvat.

Pot fi furnizate componente de ascultare modificate pentru candidații cu dificultăți de scriere. Acest lucru se face folosind versiunea extinsă a testului de ascultare, permițând candidațiilor care nu sunt capabili să scrie în același timp cu ascultarea, posibilitatea să anoteze răspunsurile.

În general vorbind, testul este susținut cu 2 candidați și un supraveghetor prezent. În cazul în care dificultatea unui candidat poate afecta performanța sa, sau performanțele partenerului său ,atunci centrul ar trebui să încerce obținerea permisiunii de a utiliza un partener inactiv .

Pentru candidații orbi și cu acuitatea vizuală depreciată, materialele de testare de limbă pot fi furnizate în Braille, sau în tipar extins.

Examenele Anglia nu va adăuga nici un cost suplimentar pentru furnizarea de documente de examinare modificate, sau orice alte aranjamente administrative.

3 – Certificatele de Scutire și Aprobările Speciale pot fi furnizate pentru candidații care nu asistă la toate părțile examenului, pentru anumite motive.

Candidații cu severe probleme de auz sau deficiențe de vorbire pot aplica pentru scutire de la listening sau componentele de vorbire ale testului . În cazul în care o derogare este autorizată, un certificat special va fi emis cu mențiunea unei astfel de scutiri. În cazul în care un candidat pierde o parte a unui examen din motive medicale, iar dovada este furnizată de un medic autorizat, atunci elevul poate fi eligibil pentru a primi un certificat de scutire. Fiecare caz este analizat în mod individual.

Candidații cu dificultăți de învățare pot aplica pentru Giruri Speciale. De obicei acest lucru se referă la candidații cu dislexie severa, care pot solicita ca lucrarea lor să fie corectată separat, pentru ca greșelile de ortografie să fie trecute cu vederea. Nu vor fi permise indemnizații pentru orice alte erori. O notă care detaliază orice astfel de avize va fi adăugată la certificatul candidatului.

4 – Se aşteaptă de la candidaţi, în mod normal, să fie capabili să citească documentele respective. Pentru cei care suferă de deficiențe de vedere, dar nu sunt competenți în Braille, sau nu pot citi textul mărit, candidatului i se poate permite să susțină examenul cu utilizarea unui cititor.

5 – Înregistrarea răspunsurilor într-un mod diferit de cel indicat în documentele de întrebare / răspuns date, este o opțiune pentru candidații care nu sunt în măsură să facă acest lucru în modul standard. Răspunsurile care nu sunt înregistrate pe foile de întrebare / răspuns prevăzute, ar trebui să fie scrise clar, cu detaliile candidatului apărând pe FIECARE pagină.

Candidații pot înregistra răspunsurile în următoarele moduri:

Candidații care au dificultăți de scris, pot, fie dicta răspunsurile acestora la un copist, sau pot folosi un procesor de text sau mașină de scris, în cazul în care acesta este modul lor normal de scris.

Candidații orbi pot dicta răspunsurile acestora la un copist, folosi o mașină Braille, ori o mașină de scris, sau un procesor de text. În cazul în care un candidat realizează răspunsurile în Braille, o transcriere a răspunsurilor candidatului trebuie să fie furnizate  centrului, împreună cu răspunsurile originale Braille.

Pe lângă furnizarea pentru candidații cu deficiențe de vedere lucrări cu întrebări cu tipar mărit, ei pot, de asemenea, să solicite să le fie furnizate foi de răspuns tot cu tipar mărit.

6 – O transcriere a răspunsurilor unui candidat se poate realiza, dacă scrisul cu care lucrarea a fost redată poate prezenta o problemă pentru examinatorii în procesul de corectare (scris ilegibil de exemplu) . O transcriere trebuie să fie furnizată pentru orice candidaţi care realizează răspunsurile lor în Braille.

Ori de câte ori o transcriere este realizată, acesta trebuie să fie, de asemenea, însoțită de documentele originale, atunci când sunt trimise înapoi la Anglia Examminations.