Masters (C2)

10mastersPerformance Indicators

Studentul poate fără minima dificultate să manipuleze şi să folosească limbajul atât pentru scopuri şcolare
cât şi pentru scopuri profesionale. Studentul reuşeşte cu succes să:

  • ia notări în timp ce ascultă informaţiile date în un context colocvial pentru a le folosi după în o lucrare orientată
  • ia notări din texte lungi despre orice argument şi de a le folosi pentru a argumenta fapturi şi a organiza texte scrise
  • demonstreze înţelegerea unei varietăţi de texte atât în mod detaliat cât şi general
  • înţeleagă şi să producă un limbaj prin o varietate de stile şi expresii

Exemple de structure compoziţionale

Foloseşte ideile tale, controlează-ţi notările şi scrie o compoziţie structurată de 330/400 cuvinte.

Circurile sunt obsolete şi nu este loc pentru ele în ambientul spectacolului în zilele noastre.

  • Cruzimea faţă de animale
  • Clown,acrobaţi şi animatori
  • Cerinţele şi opiiniile publicului
  • Circuri tradiţionale
  • Circuri moderne
  • Creşterea tehnologiei

Poţi folosi notări ce nu vor fi corectate de examinator.

Un bun exemplu de probă pentru nivelul Masters:.

The circus, great entertainment or an outdated business?

Nearly everyone has been to one at some point in their life and all children, except those afraid of clowns, seem to love them.  But in this modern world of internet, computers and television, isn’t the circus slowly becoming a little out of date?

One of the circus’ main attractions is definitely the animals, when you visit a circus you’ll be able to see all sorts of exotic animals performing all kinds of spectacular tricks.  But in these modern times you’ll be confronted with all sorts of moral issues about those very animals, with entire organisations criticising the circus because of the way the animals are treated there.  Some circuses try to go with the public opinion and perform shows without animals, but most if the time this results in less attendances and thus, less revenue.

I personally think it is okay to use animals in the circus, though the living conditions of the animals should undergo some big improvements.  Sure, if you want to see some wild animals you could just switch the telly on and watch some Animal planet, but to actually see the animals fro real is an entirely different experience, which we should not withhold from future generations.

But, because of what they see on television and on the internet, these days people are less and less easily amazed.  So the circus has to become more spectacular and even more wild.  In other words, modern times call for modern circuses.  The human part of the performance becomes almost extreme, just for the sake of entertaining the audience.  The public demand for circuses might be shrinking, but what’s left of it wants to enjoy some extreme shows and is probably willing to pay more money for it.

All in all the circus is still a very popular form of family entertainment and always will be, because, in my opinion, the circus is something that’s simply timeless.  And despite the increasing negative public opinion on circuses, I highly doubt that the demand for them will ever cease.