Modificări examene 2013

 Modificări examene 2013


2013. Modifiche alle sezioni di scrittura di Advanced e Proficiency

Au fost făcute modificări Secţiunilor de Writing ale categoriilor Advanced şi Proficiency ce vor intra in vigoare în ţările din emisferul nordic, de exemplu Olanda, cu sesiunile din noiembrie/decembrie Anglia (toamna/iarna) şi în ţările sudice ca Argentina cu sesiuni de primăvară/vară acestului an. În secţiunea „scrisoare” a probei de examinare, unde înainte candidatul putea să aleagă, de exemplu, între o scrisoare informală unui prieten sau o rudă apropriată, sau între o scrisoare formală unui angajator sau un ziar, va trebui acum să desfăşure ambele scrisori, nu doar una.
Aceasta determenă pentru secţiunile de writing acestor nivele o aliniere mai precisă cu indicaţiile Can-do pentru nivelele B2 şi C1 a Cadrului European Comun de Referinţă (CEFR)
Este primul pas unui proces atent şi acurat ce ne va permite în aprilie 2015 să asiguram tuturor candidaţiilor din toate ţările posibilitatea de a primi o clară şi distinctă evaluare pentru toate cele patru abilităţi: Reading , writing , listening şi speaking şi nu agregată ca acum.
Click aici pentru a viziona modificările efectuate: Advanced & Proficiency changes

Modificări examene 2010

După o analiză atentă efectuată pe examenele administrate în 2009 sa decis să se introducă modificări la secţiunile format-ului de examen de Intermediate şi de Advanced.  Aceste modificări vor fi introduse gradual pe decursul anului 2010 şi vor aborda probleme ce joacă un rol important pentru Anglia Examinations UK.

Intermediate Level

Reading/Writing Paper -Section F

Cum arăta înainte::

Put the correct form of the phrasal verbs from the box below.
Example:
She           carried on             studying after her exam.

 1. The teacher ________________________ talking for an hour.
 2. The plane ______________________ at two o’clock yesterday afternoon.
 3. I have _____________________ my illness now.
 4. They ____________________ at our house yesterday morning.
 5. If we don’t use it, that food will __________________ in two days.

 

get over
 
go on
 
go off
 
 
carry on
 
take off
 
turn up

Cum arată acum::

Choose the correct phrasal verb: A, B, C or D for each sentence.  Make any changes necessary (correct tense etc) and write your answer on the line.
Example:

  I liked my class last term because I      got on with     all my classmate
A  make off with B  get on with C  set out D  turn up
1. I’m surprised they aren’t here yet.  They                                      at 10 o’clock in the morning.
A  take after B  give up C  get over D  set off
2. Could you tell Aunt Eliza that I’m really                                      seeing her next weekend.
A  turn up B  make up C  let down D  look forward to
3. Don’t believe anything they say!  They are always                                      stories about what they have done.
A  make up B  go off C  give up D  set off
4. John                                      playing golf when he started his university course.
A  make off B  let down C  give up D  take after
5. Tell Uncle John to get another chair; cousin Arnold                                      unexpectedly.
A  take after B  turn up C  look into D  make up

Această secţiune va avea tot 10 puncte. Candidaţilor vor fi acordate puncte 1 pentru fiecare alegere corectă a verbului de expresie şi puncte 1 pentru alegerea timpului verbal. Candidaţii vor trebui să schimbe mereu forma verbului, astfel încât timpul verbal să aibă sens. Desigur cu verbe precum „set” şi „put” forma ar putea să rămână aceaşi.

Schimbările făcute aici au ca scop acela de a evita corelarea greşelilor, adică , daca un student face o greşeală în prima întrebare trebuie evitat ca aceaşi greşală să se repete din nou în succesivele întrebări. . Aceste modificări vor intra în vigoare din aprilie 2010

Advanced Level

Reading/Writing Paper -Section F

Cum arăta înainte::
Write the missing words on the lines.

Kayaks

A kayak is (esempio)           a          small boat traditionally used (1)                      the peoples of the icy sub-arctic regions (2)                    the world.  Kayaks (3)                            now used mainly for sport and recreation, but they were originally hunting boats.  In fact, (4)                              word kayak means, ‘man’s boat’ or ‘hunter’s boat’.  Originally, each kayak was made to suit the size and shape of the individual (5)                             used it.  The materials that were used (6)                            make a kayak were traditionally wood and seal skins, i.e. a wooden frame with seal skins stretched over (7)                            . In the past, the wood would not (8)                            been wood from newly cut-down trees, but ‘driftwood’, (9)                             is the wood you can find (10)                           beaches, washed up from the sea.

Cum arată acum:

Write the correct word in each space.

 1. She has been to every lecture _________________ the beginning of term.
 2. Coca-Cola was first sold in Jacob’s Pharmacy, Atlanta, _________________ it was sold for 9 cents a glass.
 3. He decided not to go on holiday _________________ personal reasons.
 4. Blue whales are the largest animals ever to _________________ lived on Earth.
 5. When she arrived for the interview, not _________________ was she late, but she was also wearing jeans.
 6. The first contact lenses were large, made of glass and _________________ only be worn for a few hours at a time.
 7. Some sunflowers can grow _________________ about 3 metres tall.
 8. Nowadays it’s hard to imagine a time _________________ people wrote everything by hand.
 9. _________________ some experts say that eggs are dangerously high in cholesterol, others tell us to eat one every day.
 10. I have no intention _________________ going swimming on a day like this.  It’s far too cold.

Şi  în cazul acesta, obiectivul este acela de a evita acumularea greşelilor, astfel încât studenţii care înţeleg greşit prima parte a expunerii nu este compromisă posibilitatea de a răspunde întrebărilor succesive. Acesta ajută la diferenţierea competenţelor cerute pentru nivelul Advanced şi Proficiency . Aceste modificări vor intra în vigoare din aprilie 2011.

 

Listening Paper

Proba de Listening a categoriei Advanced va avea 3 părţi în loc de 4. În special, a fost observat că Partea 1 a testat numerele prea extensiv între timp ce Partea 2 nu a inclus numere. Acesta situaţie părea illogică având în vedere că în compilarea unui format de orice fel este natural să se introducă numerele de contacte telefonice. Ca urmare acestor observaţii , am facut următoarele modificări:

Part 1 – A form to complete with 10 gaps. 1 will be a spelling, 2 will be numbers and the remaining 7 will be names, colours, vocabulary etc (total 40 marks)

Part 2 – No change from the original Part 3. 10 x T/F questions from a news programme. (total 20 marks)

Part 3 – Very similar to the original Part 4. Gaps to complete from a monologue. The number of gaps has increased from 15 to 20. (total 40 marks)

Proba de Listening va afecta puntajulo total în proporţie de 20%.

Aceste modificări vor intra în vigoare pe decursul anului 2010.

Masters Level

Changes to Masters Grade Boundaries