Proficiency Business

4business_wÎntr-un mediu tipic de afaceri, studentul poate:
  • să se prezinte şi să întreţină tipice meetinguri de afaceri şi să introducă informaţiile dobândite în o prezentare grafică
  • să rezume informaţiile preluate din o amplă gamă de resurse scrise şi orale
  • să prelucreze texte comerciale lungi şi complexe
  • să scrie un report detaliat şi adecvat
  • să controleze limbajul comercial şi să îl manipuleze pentru scopuri specifice

 

 

 

 

SUMMARY OF TASKS

Level 4

Anglia Business English Plus

Time allowed – Two and a half hours

Part 1 Listen to a presentation and convert the spoken information into a graph

15 marks

Part 2 Listen to a speaker, complete the text, write a summary of it.

25 marks

Part 3 Write a report based on written information.

20 marks

Part 4 Write a report based on a given set of facts and figures.

20 marks

Part 5 Read a business text or texts, match titles to articles.

14 marks

Part 6 Gap-fill test on a written text.

6 marks

Contenuto dell’Esame

Partea Întâi

În această secțiune, candidații vor auzi informațiile sonore, de exemplu, o prezentare de vânzări, care conțin numere, cifre și / sau statistici. Ei aud informațiile de două ori. Pe hârtia cu întrebări, li se dă un grafic sau o tabelă pe care trebuie să le completeze cu informațiile pe care le aud. Această sarcină de lucru testează capacitatea lor de a înțelege materia brută în formă vorbită și de a o transforma într-o reprezentare grafică acceptabilă.

Partea a Doua

Această a doua secțiune de ascultare a lucrării are o formă diferită. În această secțiune candidații vor asculta un vorbitor care va ține un discurs sau o prezentare , de exemplu,la o întâlnire sau conferință. Candidații au textul discursului în fața lor, cu unele informații lipsă. Ca prima parte a sarcinii lor, candidații trebuie să completeze informațiile lipsă în text. Ca a doua parte a sarcinii lor, candidații trebuie să furnizeze un rezumat scurt, de aproximativ 50 de cuvinte, a unei părți a discursului, de obicei, de la sfârșit, sau concluziile. Această secțiune testează astfel, atât înțelegerea detaliată cât și înțelegerea largă de limbajului vorbit.

Partea a Treia

În această secțiune, candidaților le sunt oferite informații scrise, pe un subiect de afaceri. Orice subiect de afaceri poate fi utilizat, de la impozitare la comercializare, de la problemele de sănătate și siguranță, la cele mai recente teorii de management, de la specificațiile de produs, la probleme de întârziere a plății.

Candidații trebuie să furnizeze un raport bazat pe textele date, de aproximativ 200 de cuvinte. Rubrica, din această secțiune, indică cine sunt cititorii target, și, prin urmare, modul în care candidații trebuie să structureze raportul lor.

Partea a Patra

Această secțiune care completează secțiunea trei, cere, de asemenea, candidaților de a scrie un raport scris, de până la 200 de cuvinte, dar de data aceasta bazat pe seturi de date, de fapte și cifre. Rubrica din această secțiune indică candidaților modul în care rapoartele lor trebuie să fie structurate, de exemplu, pentru a sprijini un anumit argument sau de a formula un caz particular. Aceste două secțiuni, împreună, dau candidatiilor posibilitatea de a demonstra că aceştia sunt în controlul limbajului de afaceri și îl pot manipula pentru scopuri specifice.

Parta a Cincea

Această secțiune testează abilitățile candidaților de lectură. Candidații vor citi un text introductiv și apoi un număr de articole conexe la care ei trebuie să potrivească titluri adecvate. Acest lucru implică aplicarea abilităților globale de citire a textelor. Textele pot fi pe orice subiect legate de afaceri, de exemplu, articole de ziar cu privire la finanțarea diferitelor proiecte sau texte dintr-o broșură care descrie diferite servicii turistice.

Partea a Șasea

În această secțiune, finală, a examenului de nivel superior, candidații sunt rugați să completeze un test pe un subiect legat de afaceri. Există șase goluri în text, pe care candidații trebuie să le completeze. Gap-fill-ul este deschis, în sens că nu este o alegere multiplă. Aceasta testează înțelegerea  candidaților a sensului global al textului, și înțelegerea discursului său și a structurii gramaticale, împreună cu capacitatea lor de a găsi vocabularul corect pentru golurile specifice.