Advanced Business

3business_wÎntr-un mediu tipic de afaceri, studentul poate:
  • să aleagă informațiile relevante dintr-un context autentic și să le înregistreze cu acuratețe
  • să citească și manipuleze o varietate de forme scrise de comunicare în afaceri, inclusiv: scrisoare, notă, e-mail, articol de ziar
  • să se descurce cu un text mai mare, legat de afaceri; să furnizeze un rezumat precis de puncte-cheie
  • să răspundă în mod adecvat într- o conversație de afaceri tipică sau schimb de informații

SUMMARY OF TASKS

Level 3

Anglia Advanced Business English

Time allowed – Two hours
Total marks- 100

Part 1 Listen to an authentic recorded message. Write a message based on the information heard.

20 marks

Part 2 Read an email and a separate text containing information. Write an answer to the email based on information in the text.

20 marks

Part 3 Write an email in response to an email given.

20 marks

Part 4 Complete a dialogue by providing appropriate responses to a series of opening gambits.

20 marks

Part 5 Read a business-related text and write a short summary of it.

20 marks

Conținutul Examenului

Partea Întâi

În această secțiune, candidații vor auzi un mesaj, autentic, complet, înregistrat,care dă informații  despre furnizori, informații despre trenuri, detalii de vreme, ore de afaceri, ore de spital și așa mai departe. Pe hârtiile lor cu întrebări, li se acordă un spațiu pentru a scrie un mesaj unei persoane indicate în rubrica, folosind informațiile pe care le aud, inclusiv toate detaliile importante.

În această secțiune, în nivelurile anterioare, candidaților li s-a cerut să aleagă informații specifice pentru a umple golurile de pe un formular. La acest nivel, candidații sunt obligați a) să ia inițiativa în a decide care sunt informațiile relevante, și b) a reproduce aceste   informații printr-un mesaj clar. Notele acordate pentru această secțiune se bazează, așadar, pe acuratețea și adecvateţa  informațiilor furnizate, precum și caracterul adecvat al stilului utilizat pentru mesaj.

Partea a Doua

În această parte a examenului, candidații primesc un e-mail, pe care aceștia trebuie să-l citească și să răspundă cu un e-mail de-al lor. Le sunt prezentate, de asemenea, un text de un alt tip, de exemplu, un articol de ziar, care conține toate informațiile de care au nevoie pentru a finaliza activitatea cu succes. Prin urmare, această sarcină testează atât aptitudinile de citire, cât și scriere, într- un context de afaceri.

Partea a Treia

Această secțiune, care vine în completarea celei anterioare, este concepută pentru a permite candidaților să demonstreze că pot manipula limba de afaceri suficient de bine pentru a crea propriile e-mailuri fără a recurge la informații date. Candidații vor citi un e-mail care conține, de exemplu, o plângere cu privire la un produs, și vor răspunde la el în spațiul prevăzut pe hârtie cu întrebări. Candidații folosesc propria lor inițiativă și cunoașterea subiectului, pentru a formula un răspuns adecvat.

Partea a Patra

În această secțiune, candidaților le sunt date o jumătate dintr-un dialog și trebuie să completeze cealaltă jumătate. Există zece schimburi, între două părți, în dialog și sarcina candidatului este de a finaliza a doua parte a fiecăruia dintre cele două părți. La nivelurile anterioare  au fost prezente  sarcini similare cu mai multe opțiuni de alegere. La acest nivel, candidații trebuie să demonstreze că au mai mult decât o recunoaștere pasivă a celui mai bun răspuns la un prompt de intrare; ei trebuie să creeze ei înșiși, în mod activ, un răspuns adecvat.

Un exemplu tipic de acest lucru poate fi:

  • Good morning, Windsor Hotel, how may I help you?
  • (candidate’s response) I’d like to make a reservation, please.
  • Certainly, sir. When you like to stay?

B. From 30th October, for two nights, if that’s possible.

Partea a Cincea

În această secțiune, candidații vor citi un text de aproximativ 400 de cuvinte (sau o parte din hârtie A4). Textul va fi, de obicei, un articol despre un produs, sau un articol despre o anumită companie, sau de afaceri. Candidații trebuie să furnizeze apoi un rezumat de 50 de cuvinte din ea, folosind punctele principale și să aleagă ei insiși forma de rezumat : – oricare dintre acestea care par cele mai potrivite. Cititorul destinatar este indicat în rubrica.Această sarcină testează capacitatea candidatului de a lucra cu un text, legat de afaceri, mai lung: un candidat care poate furniza un rezumat clar al punctelor-cheie arată că el, sau ea, este, pe deplin, în controlul conținutului textului.